Idel ädel avel

 

Hagens avel har  i första hand baserats på några stolinjer och vi har sedan letat efter hingstar som vi hoppats skulle passa dessa stolinjer.

 

Den första stolinjen kallar vi för Winniefamiljen och det är den klart största av våra stolinjer. Den började med Hummelbro Victoria, Vicky, som inköptes 1969. Vicky fick snart sällskap av sin mamma, Lambay Winnie och senare av sina halvsystrar Hagens Andora, Hagens Fondora och Hagens Jubilé samtliga efter Blue Chief.

 

Den andra stolinjen kallar vi för Morningfamiljen, den började med Morning News.

 

Den tredje stolinjen kallar vi för Wängafamiljen, grunden till denna är de båda helsystrarna Wänga Jolly och Wänga Simona.

 

Den fjärde stolinjen kallar vi för Golddiggerfamiljen men den började egentligen med att vi på Irland köpte stoet Hillside Star. Hon fick sedan dottern Hagens Golddigger efter Blue Chief.

 

Utöver dessa stolinjer är det två ston som vi importerat från Irland, som fått stor betydelse i vår avel. Dessa är Ashfield Fancy och Abbeyleix Flora.

 

Totalt har det  till och med 2011 fötts över 400 föl på Hagen av dessa är det 31 halvblod och 4 korsningar medan resten är rena connemaror.

 

Från och med 2012 har avelsverksamheten upphört på Hagen