Ridlägerverksamheten har nu upphört på Hagen

 

Ridlägerverksamhet har bedrivits på gården Hagen sedan början av 70-talet och lägret var anslutet till SRR (Sveriges Ridlägerarrangörers Riksförbund). Fr.o.m 2005 bedrevs verksamheten på Skogsängen, en granngård till Hagen.